"Wypadki przy pracy - postepowanie wypadkowe"

"Praca zespołowa to umiejętność wspólnej pracy na rzecz wspólnej wizji. Jest to paliwo, które pozwala zwykłym ludziom osiągnąć niezwykłe rezultaty."


Współpraca pomiędzy Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby BHP, Państwową Inspekcją Pracy i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych stanowi fundament dla promowania bezpiecznych i zdrowych warunków pracy. Dzięki wspólnym działaniom i współpracy, te instytucje mogą skutecznie wspierać pracowników i pracodawców w osiąganiu wyższych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy, co przekłada się na lepsze rezultaty dla społeczeństwa jako całości.


W dniu 1 marca 2024 roku odbyło się pouczające szkolenie, które wzbogaciło nasze zasoby wiedzy w tematyce wypadków przy pracy – postępowaniu wypadkowym. Przedstawiciele z   Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych omówili zagadnienia wypadków, protokołów powypadkowych oraz najczęściej popełnianych błędów. Przykłady z teorii zostały poparte licznymi przykładami wyciągniętymi z życia.

 

 Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas, ogromne zaangażowanie, profesjonalne opracowanie i przedstawienie tematyki wypadków przy pracy.

Liczymy na kolejne równie owocne spotkania oraz na dalszą pomyślną współpracę, która pozwoli nam na osiąganie niezwykłych rezultatów w poprawie bezpieczeństwa i higieny pracy.