Karna lub wykroczeniowa odpowiedzialność pracownika służby BHP - okiem biegłego.

Dnia 09.05.2023 r. o godzinie 15:00 w Uniwersytecie Oświatowym na ulicy Kossaka 118 w Pile,


Odbędzie się kolejna edycja szkolenia, które przybliży uczestnikom/praktykom oraz osobom zamierzającym pracować jako specjalista ds. BHP kwestie dotyczące  odpowiedzialności:

- WYKROCZENIOWEJ
- KARNEJ
- CYWILNEJ 

Prowadzący: 
mgr. inż. Marcin Kosicki 

Serdecznie zapraszamy,
Zarząd OSPS BHP Oddział w Pile