Wakacyjne zwiedzanie Sejmu RP

Wakacyjne zwiedzanie Sejmu RP oraz behapowska wymiana doświadczeń nt. OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W PRACY” odbyły się 21 lipca 2023 r.


Podczas tej wyjątkowej wycieczki delegaci mieli okazję zwiedzić historyczne sale Sejmu RP, będącymi świadkami ważnych decyzji dla naszego kraju. Uczestnicy zobaczyli jak, wygląda bhp w codziennej pracy posłów i jakie wyzwania stoją przed nimi na co dzień.

Ponadto, podczas szkolenia z bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych delegaci dowiedzieli się o istotnych aspektach związanych z ochroną i wsparciem dla tych grup społecznych. Otrzymali praktyczne wskazówki dotyczące zapewnienia odpowiednich warunków dostępności i pomocy dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. 

Serdecznie dziękujemy za zorganizowanie tak wartościowego i pouczającego wyjazdu.