PLAN PRACY OSPS BHP ODDZIAŁ W PILE NA ROK 2023

Uchwała nr 001/ZO/2023 Zarządu OSPSBHP Oddział w Pile z dnia 01.03.2023


Wszystkich członków oraz pracowników służby BHP,

zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia zachęcamy w imieniu Zarządu do zapoznania się planem pracy

Oddziału OSPSBHP w Pile w 2023r.

Oraz aktywnego udziału w przedsięwzięciach.

Do pobrania
Plan pracy OSPSBHP2023.pdf 324 KB PDF