Seminarium w Gdańsku, 2023

Kolejne ważne wydarzenie za nami.


Seminarium w Gdańsku, które w dniach od 21 - 24 września 2023 roku, zostało zorganizowane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział w Pile pozostawia po sobie wiele cennych informacji i niezapomnianych wspomnień.

Zakres seminarium głównie obejmował:

  • Chemia w środowisku pracy (rejestr substancji / mieszanin);
  • Uwzględnienie w ocenie ryzyka zawodowego substancji i mieszanin chemicznych;
  • Omówienie „Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego”;
  • Omówienie Statystycznej Karty Wypadków, zmiany wprowadzone w 2023 roku. 

Podczas trwania seminarium mieliśmy również przyjemność uczestniczyć w prezentacji produktów firmy Krause, który był poświęcony omówieniu bezpiecznego użytkowania i serwisowania drabin, rusztowań i podestów roboczych. To było nie tylko interesujące, ale także bardzo pouczające doświadczenie, a prezentowane przez firmę Krause produkty z pewnością stanowią wartościowy wkład w poprawę bezpieczeństwa w miejscu pracy.

 

Uczestnikom i prowadzącym serdecznie dziękujemy za udział  i wsparcie w zorganizowaniu seminarium.

 

Zarząd OSPS BHP Oddział w Pile