Działania pracodawcy i inspektora ds. BHP w zakresie bezpieczeństwa przy pracach szczególnie niebezpiecznych.

Kolejne bardzo pouczające szkolenie już za nami. Podczas szkolenia 27 października 2023r.omawialiśmy działania pracodawcy i inspektora ds. BHP w kontekście prac szczególnie niebezpiecznych. Uczestnicy zdobyli cenną wiedzę dotyczącą zapobiegania wypadkom, rozpoznawania sytuacji zagrożenia i udzielania pierwszej pomocy w zaistniałych sytuacjach.


Kolejne bardzo pouczające szkolenie już za nami. Podczas szkolenia omawialiśmy działania pracodawcy i inspektora ds. BHP w kontekście prac szczególnie niebezpiecznych.

Pierwszy panel tematyczny prowadzony był przez przedstawiciela Państwowej Inspekcji Pracy Oddział w Pile przez Pana Dariusza Nowaka. Pan Inspektor szczegółowo omówił prace szczególnie niebezpieczne, przedstawił charakterystykę tych prac oraz obowiązki pracodawcy i pracownika związane z pracami szczególnie niebezpiecznymi.

Kolejny panel poprowadził Pan Robert Jasiński przedstawiciel handlowy firmy Faraone Poland. Pan Robert bardzo ciekawie połączył wykład na temat problematyki prac na wysokości, ryzyku tych prac, oraz przedstawił rozwiązania zapobiegające wypadkom przy pracach na wysokości z wykorzystaniem produktów Faraone Poland.

Trzeci panel poprowadzony został przez przedstawiciela ratowników medycznych, Pana Stanisława Jarosz, który zapoznał uczestników z niezbędnym oraz dodatkowym, bardzo praktycznym wyposażeniem apteczek przy pierwszej pomocy. Pan Stanisław omówił przykłady nagłych wydarzeń i wypadków, wskazał jak powinna zachować się osoba udzielająca pierwszej pomocy . Szczególną uwagę zwrócił na upadki z wysokości, oraz w sytuacjach poparzenia i odmrożenia. Uczestnicy dowiedzieli się jak rozpoznać i szybko zareagować w nagłych sytuacjach.

Uczestnicy zdobyli cenną wiedzę dotyczącą prac szczególnie niebezpiecznych, zapobiegania wypadkom, rozpoznawania sytuacji zagrożenia i udzielania pierwszej pomocy w zaistniałych sytuacjach.

 

Bardzo dziękujemy za podzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Czekamy na kolejne równie pouczające szkolenia.