Konferencja w Poznaniu

Konferencja zorganizowana przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu "PROFESJONALNA SŁUŻBA BHP FUNDAMENTEM BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRACY. Wyzwania nowoczesnych technologii"


Za nami kolejne niezwykle interesujące i pouczające wydarzenie. Konferencja pod tytułem: "PROFESJONALNA SŁUŻBA BHP FUNDAMENTEM BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRACY. Wyzwania nowoczesnych technologii”, która została zorganizowana 30 maja 2023r. podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich ITM Industry Europe 2023,  zgromadziła wiele ekspertów i sympatyków z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy. Podczas konferencji poruszonych zostało wiele zagadnień z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wyróżnić możemy:

  • Obowiązki i uprawnienia zakładowej służby bhp w świetle przepisów Rozporządzenie

Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. Oczekiwania, a rzeczywistość – na podstawie

doświadczeń inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy.

  • Organizacja służby bhp w nowoczesnym zakładzie pracy, zadania, obowiązki i uprawnienia. Oczekiwane wymagania kwalifikacyjne, umiejętności i doświadczenie profesjonalnego pracownika zakładowej służby bhp.
  • Jak budować kulturę bezpieczeństwa? Dobre praktyki w zarządzaniu bezpieczeństwem w zakładzie nowoczesnych technologii.
  • Rola organizacji zrzeszających pracowników służby bhp w profesjonalizacji działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy we współczesnych zakładach pracy. Profesjonalne standardy pracy.
  • Fundusz prewencyjny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przykłady zrealizowanych inwestycji w poprawę bezpieczeństwa pracy.

 

Konferencja była doskonałą okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń między specjalistami.

Dziękujemy za zorganizowanie tej wartościowej konferencji. Wydarzenie to przypomniało nam, jak istotna jest profesjonalna służba BHP w tworzeniu bezpiecznego środowiska pracy. Tylko poprzez odpowiednie dostosowanie się do zmieniających się warunków pracy możemy zapewnić pracownikom stanowiska pracy zgodne z najwyższymi standardami bezpieczeństwa.

Do pobrania
Zaproszenie na konferencję.pdf 337 KB PDF
poz-oip-logo.png 23 KB PNG