Dołącz do nasWstępując do nas zwiększasz szansę rozwoju własnego warsztatu pracy. Działamy na terenie całego kraju, dokształcamy, doradzamy, rozwijamy!

Aby zostać członkiem  OSPS BHP wystarczy:

 

JAK I GDZIE SIĘ ZAPISAĆ?

Zarejestruj się w strefie członkowskiej, w tym celu wybierz opcję  „Rejestracja - dla nowych Członków OSPS BHP".

 

Link do strefy członkowskiej

Pamiętaj o wyborze Oddziału, do którego chcesz przynależeć — to WAŻNE.

Tu znajdziesz Swój Oddział

 


Zostań członkiem OSPS BHP Oddział Piła!

Zapraszamy do wstąpienia do naszego grona wszystkich pracowników i pracodawców służb BHP oraz wszystkie pozostałe osoby spełniające wymogi kwalifikacyjne określone w Rozporządzeniu w sprawie służby BHP.

 

Aby wstąpić do naszego grona należy wypełnić deklarację i przesłać na adres e-mail:

Pila@ospsbhp.pl

W załączniku proszę o dołączenie

  1. świadectwo / dyplom potwierdzające kwalifikację,
  2. ważne zaświadczenie z ostatniego szkolenia okresowego dla pracowników służb BHP (jeśli dotyczy)

Po uzyskaniu potwierdzenia o przyjęciu w poczet członków należy opłacić:

  1. wpisowe - 25,00 zł (opłata jednorazowa),
  2. roczną składkę członkowską w wysokości 180,00 zł (w przypadku przyłączenia w czasie trwania roku 15 zł za każdy miesiąc do końca roku).

Dane do przelewu:

OSPSBHP Oddział Piła, ul. Kossaka 118; 64-920 Piła  NIP: 764 268 89 29

Nr konta bankowego: 33 1750 0012 0000 0000 3894 8307 z dopiskiem: „wpisowe Imię i nazwisko osoby dotyczącej opłaty ” / „Składka za okres+ proszę o wskazanie okresu, którego dotyczy składka, Imię i nazwisko osoby dotyczącej opłaty ”

 


O zmianach istotnych, w szczególności takich jak zmiana nazwiska czy adresu zamieszkania Członka Stowarzyszenia, prosimy poinformować Zarząd Oddziału drogą mailową.

Do pobrania
STATUT 8.12.2017.pdf 571 KB PDF
Deklaracja 2022 (1).docx 3 MB DOCX