Zarząd

ZARZĄD ODDZIAŁU

PREZES

Zygmunt Jeliński
tel. 509 159 954
email: pila@ospsbhp.pl

V-CE PREZES

Lipińska Urszula​

SEKRETARZ

Grodzka Barbara

SKARBNIK

Kopyciak Angelika

CZŁONEK ZARZĄDU 

Polcyn Krzysztof

 

KOMISJA REWIZYJNA

PRZEWODNICZĄCY

Klag Piotr

CZŁONEK

Hypszer Katarzyna

CZŁONEK

Sobień Stanisław

 

SĄD KOLEŻENSKI

PRZEWODNICZĄCY

Turowska Dorota

CZŁONEK

Feliczek Mirosława

CZŁONEK

Szulc Przemysław

UWAGA

W piątki w siedzibie Izby Pamięci przy ul. Wojska Polskiego 36/14 w Pile
od godz.10.00     do godz.12.00
dyżury pełni Prezes OSPSBHP Odział w Pile - Zygmunt Jeliński

Zapraszamy do kontaktu w sprawach działalności Stowarzyszenia osobiście lub telefonicznie.