high quality and large discount of all highqualityreplicawatches online.dedicated qualifications are probably the character to do with ブルームスティック 電子タバコ for sale in usa. O nas - Oddział w Pile

O nasOgólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział w Pile

 

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział w Pile został założony w dniu 10 kwietnia 1998 roku. W chwili jego powstawania, deklaracje członkowskie złożyło 21 pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Założycielem i pierwszym prezesem OSPSBHP oddziału w Pile był kolega Daniel Jaroszewski, który sprawował tę funkcję przez trzy kadencje do 10 czerwca 2011 roku, Od 10 czerwca 2011 roku do 24 lutego 2023 roku funkcję prezesa sprawował kolega Zygmunt Jeliński. Obecnie funkcję Prezesa Oddziału od 24 lutego 2023 roku sprawuje koleżanka  Aleksandra Megger.

Oddział nasz obejmuje swoim działaniem region pilski: teren powiatu pilskiego, chodzieskiego, złotowskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, wyrzyskiego i wałeckiego. Siedziba oddziału od początku działalności mieści się w Pile.

Działamy w oparciu o Statut Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zarejestrowanego w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Cele Stowarzyszenia:

- tworzenie organizacyjnych, prawnych i funkcjonalnych warunków dla integracji pracowników
  służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
- reprezentacja i obrona interesów zawodowych i społeczno-prawnych członków Stowarzyszenia,
- popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny prac,
- wyrażanie opinii w sprawach dotyczących nowych rozwiązań prawno-organizacyjnych związanych z bhp,
- dbałość o zachowanie godności pracownika służby bhp oraz doskonalenia umiejętności i wiedzy członków.

Aby realizować wyżej wymienione cele organizujemy systematycznie, raz na kwartał spotkania robocze wszystkich członków z przedstawicielami kontroli i nadzoru nad warunkami pracy: PIP, PIS, UDT, ZUS, CIOP. W ramach tych spotkań odbywają się szkolenia, warsztaty, dyskusje dotyczące zmian w przepisach z zakresu prawa pracy i z dziedziny bhp.
Co roku odbywa się kilkudniowe seminarium szkoleniowe w atrakcyjnych miejscowościach w kraju i za granicą. Organizujemy również spotkania okolicznościowe, jubileusze, noworoczne oraz obchody rocznicowe i dla upamiętnienia np. ofiar wypadków przy pracy. Prowadzimy szkolenia dla pracowników służby bhp i dla pracodawców, w tym szkolenia branżowe, organizujemy konferencje o zasięgu wojewódzkim i krajowym. Przygotowujemy i przeprowadzamy konkursy wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Szczegółowe relacje ze spotkań, szkoleń, wyjazdów członków naszego oddziału zamieszczane są chronologicznie w zakładce „Wydarzenia”.

Chcesz wiedzieć więcej na temat naszej działalności? Zapraszamy na najbliższe spotkanie.
O terminie i miejscu spotkania informujemy w zakładce Aktualności.

Zapraszamy do współpracy
Zarząd OSPSBHP oddział w Pile