O nasOgólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział w Pile

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział w Pile został założony w dniu 10 kwietnia 1998 roku. W chwili jego powstawania, deklaracje członkowskie złożyło 21 pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Założycielem i pierwszym prezesem OSPSBHP oddziału w Pile był kolega Daniel Jaroszewski, który sprawował tę funkcję przez trzy kadencje. Obecnie funkcję Prezesa Oddziału od 2010 roku sprawuje kol. Zygmunt Jeliński.

Oddział nasz obejmuje swoim działaniem region pilski: teren powiatu pilskiego, chodzieskiego, złotowskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, wyrzyskiego i wałeckiego. Siedziba oddziału od początku działalności mieści się w Pile.

Działamy w oparciu o Statut Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zarejestrowanego w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Cele Stowarzyszenia:

- tworzenie organizacyjnych, prawnych i funkcjonalnych warunków dla integracji pracowników
  służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
- reprezentacja i obrona interesów zawodowych i społeczno-prawnych członków Stowarzyszenia,
- popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny prac,
- wyrażanie opinii w sprawach dotyczących nowych rozwiązań prawno-organizacyjnych związanych z bhp,
- dbałość o zachowanie godności pracownika służby bhp oraz doskonalenia umiejętności i wiedzy członków.

Aby realizować wyżej wymienione cele organizujemy systematycznie, raz na kwartał spotkania robocze wszystkich członków z przedstawicielami kontroli i nadzoru nad warunkami pracy: PIP, PIS, UDT, ZUS, CIOP. W ramach tych spotkań odbywają się szkolenia, warsztaty, dyskusje dotyczące zmian w przepisach z zakresu prawa pracy i z dziedziny bhp.
Co roku odbywa się kilkudniowe seminarium szkoleniowe w atrakcyjnych miejscowościach w kraju i za granicą. Organizujemy również spotkania okolicznościowe, jubileusze, noworoczne oraz obchody rocznicowe i dla upamiętnienia np. ofiar wypadków przy pracy. Prowadzimy szkolenia dla pracowników służby bhp i dla pracodawców, w tym szkolenia branżowe, organizujemy konferencje o zasięgu wojewódzkim i krajowym. Przygotowujemy i przeprowadzamy konkursy wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Szczegółowe relacje ze spotkań, szkoleń, wyjazdów członków naszego oddziału zamieszczane są chronologicznie w zakładce „Wydarzenia”.

Chcesz wiedzieć więcej na temat naszej działalności? Zapraszamy na najbliższe spotkanie.
O terminie i miejscu spotkania informujemy w zakładce Aktualności.

Zapraszamy do współpracy
Zarząd OSPSBHP oddział w Pile