Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze

Zarząd pilskiego oddziału OSPSBHP w Pile informuje, że na dzień 24.02.2023 roku, na godzinę 14:00 zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Członków Oddziału


Członkowie Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Pracowników

Służby BHP oddział w Pile

Zarząd pilskiego  oddziału OSPSBHP w Pile informuje, że na dzień 24.02.2023 roku, na godzinę 14:00

zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Członków Oddziału, które odbędzie się Uniwersytecie Oświatowym w Pile przy ul. Kossaka

W przypadku braku co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, wyznacza się drugi termin na dzień 24.02.2023 r. na godzinę 14:30.

--

z poważaniem

Zygmunt Jeliński


Prezes Zarządu Oddziału
OSPSBHP w Pile