Profesjonalna służba BHP podstawą bezpiecznych warunków pracy

14.07.2023 o godzinie 10:00 Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu Oddział w Pile zorganizował szkolenie dla pracowników służby BHP


Program szkolenia obejmował:

1.Rola zakładowej służby BHP w procesie efektywnego zarządzania ryzykiem zawodowym oraz pozostałe obowiązki i uprawnienia w świetle prawa. Doświadczenia kontrolne organów PIP–przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy.

2.Postępowanie powypadkowe, rola i udział zakładowej służby BHP w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy–przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy.

3.Jak budować kulturę bezpieczeństwa? Dobre praktyki w organizacji działań zakładowej służby BHP–przedstawiciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP.

4.Program dofinansowania płatników składek w ramach prewencji wypadkowej–przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Serdecznie dziękujemy organizatorom za przygotowanie pouczającego szkolenia, jest to dla nas, Pracowników służby BHP, bardzo cenna wiedza.