Plan Pracy Oddziału OSPSBHP w Pile na 2020

Plan Pracy Oddziału OSPSBHP w Pile na 2020

Wszystkich członków oraz pracowników słuzby BHP zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia zachęcamy w imieniu Zarządu do zapoznania się planami pracy Oddziału OSPSBHP w Pile w 2020r. i aktywnego udziału w przedsięwzieciach.Dokument Plan Pracy Oddziału OSPSBHP w Pilena 2020r. dostępny jest TUTAJ