30.11.2022r. Konferencja poświęcona tematyce bezpieczeństwa podczas prac budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem prac na wysokościach.

Zapraszamy na konferencję poświęconą bezpieczeństwu podczas wykonywania prac budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem prac na wysokościach. 


Koleżanki i koledzy

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorstw budowlanych wraz z kierownikami budowy na konferencję poświęconą bezpieczeństwu podczas wykonywania prac budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem prac na wysokościach. 

Panel konferencyjny będzie składał się z trzech części, gdzie prelekcje przedstawią przedstawiciele: Komendy Powiatowej Policji w Pile, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Pile.

Ilość miejsc w konferencji została ograniczona. Prosimy o potwierdzenie chęci udziału telefonicznie pod numerem 47 77 413 10 lub drogą mailową na adres: wojciech.zeszot@po.policja.gov.pl

Członkowie OSPSBHP Oddział Piła zgłaszają się do kol. Ani Podemskiej tel. 694 436 624

--
z poważaniem

Zygmunt Jeliński