Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział w Pile

Spotkanie

Zarząd OSPSBHP oddziału w Pile organizuje spotkanie wszystkich członków dnia 03 lipca br. o godz. 11:00. Spotkanie odbędzie się w sali Uniwersytetu Oświatowego w Pile przy ul. Kossaka 118. Temat "Chemikalia w zakładzie pracy" poprowadzi inspektor PIP Pani Dorota Kledzik. Ewentualne pytania proszę kierować do prezesa oddziału kol. Zygmunta Jelińskiego. Urszula Lipińska - sekretarz Zarządu.

Konkurs BHP

W ramach swojej działalności OSPSBHP oddział w Pile współpracuje ze szkołami ponadpodstawowymi w regionie pilskim organizując konkursy wiedzy z dziedziny Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ergonomii. Możemy pochwalić się wspólnym sukcesem: uczeń Zespołu Szkół Leśnych w Goraju Bartosz Matz przygotowujący się pod opieką kol. Zygmunta Jelińskiego został laureatem tzw. „0” VII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie zajmując zaszczytne IV miejsce. Finał konkursu odbył się dnia 10 kwietnia 2015r. na Wydziale Inżynierii Produkcji pod patronatem JM Rektora SGGW prof. dr hab. Alojzego Szymańskiego oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W konkursie udział wzięło ponad 2500 uczniów średnich szkół ponadgimnazjalnych o profilu rolniczym i leśnym. Do finału przystąpiło prawie 130 uczniów z całego kraju. Finaliści musieli wykazać się nieprzeciętną wiedzą, konkurs dotyczył dziedziny mało popularnej a poziom zadań wykraczał daleko poza ramy szkolnych programów nauczania. Zwycięzcy uczniowie, oprócz prestiżowych nagród w postaci indeksów na Wydział Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie, otrzymali również cenne nagrody od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezesa KRUS oraz organizatorów i sponsorów. Pamiątkowe dyplomy oraz podziękowania za wkład pracy otrzymali również uczniowie i nauczyciele z pozostałych szkół.

Informacja

W dniu 28 kwietnia jak co roku przypada Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Zarząd OSPSBHP o/Piła organizuje uroczyste obchody tego Święta w dniu 24.04.2015r. tj. w piątek. Spotkanie wszystkich członków oddziału odbędzie się o godz. 13:00 w Powiatowym Centrum Edukacji przy ul. Ceglanej w Pile. Temat przewodni spotkania to „Wypadki przy pracy”. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele PIP, ZUS, UDT. Na zakończenie odbędzie się uroczyste złożenie wiązanki kwiatów pod obeliskiem z tablicą poświęconą pamięci „Ofiar wypadków przy pracy”.
Obecność wszystkich członków obowiązkowa.
Prezes Zarządu – Zygmunt Jeliński

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników
Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Oddział w Pile
ul. Kossaka 118
64-920 Piła
tel. 067 351 26 26