Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział w Pile

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków o/Piła

Dnia 20.02.2015 r. o godz. 11.00 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków o/Piła.
Miejsce: Hotel Gromada ul. Aleja Piastów 15 w Pile.

Konferencja

02.11.2014 - opracowała Zygmunt Jeliński

W dniu 21 listopada 2014 roku w Pile odbędzie się konferencja "Komunikacja a bezpieczeństwo pracy" organizowana przez CIOP - Państwowy Instytut Badawczy, PIP Oddział Piła, WSB Piła i OSPSBHP o/ Piła.
Zapraszamy do uczestnictwa. Szczegóły w załącznikach.
Zarząd oddziału w Pile.

Spotkanie

11.09.2014 - opracowała Urszula Lipińska

Zarząd OSPSBHP oddziału w Pile przypomina:
Dnia 26 września organizowane jest we współpracy z PIP spotkanie wszystkich członków.
W trakcie spotkania zostanie przeprowadzone szkolenie przez przedstawicieli firmy AKALA FARAONE na temat
"Bezpieczeństwo przy pracach na wysokości oraz bezpieczeństwo przy pracach w wykopach". Przewidywane są zajęcia teoretyczne i część praktyczna. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Korporacji Romaniszyn
przy ul. Różana Droga w Pile. Początek spotkania godz. 11:00. Zapraszamy wszystkich członków naszego oddziału do uczestnictwa.
Sekretarz Zarządu - Urszula Lipińska.

Konferencja

14.05.2014 - opracowała Urszula Lipińska

W dniu 22 maja 2014 roku w Goraju odbędzie się konferencja poświęcona problemowi stresu w pracy organizowana przez CIOP - Państwowy Instytut Badawczy i OSPSBHP o/ Piła.
Zapraszamy do uczestnictwa. Szczegóły w załącznikach.
Zarząd oddziału w Pile.

Zebranie

18.04.2014 - opracowała Urszula Lipińska

Zarząd OSPSBHP oddziału w Pile organizuje kwartalne spotkanie robocze wszystkich członków. Spotkanie odbędzie się w dniu 28 marca 2014 roku o godz. 14:00 w sali Powiatowego Centrum Edukacji przy ulicy Ceglanej w Pile.
Temat przewodni spotkania: Normy i standardy jakości dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Przedstawiony zostanie plan pracy na rok 2014, omówione zostaną sprawy bieżące dotyczące oddziału oraz przedstawione sprawozdania z działalności stowarzyszenia za rok ubiegły.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników
Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Oddział w Pile
ul. Kossaka 118
64-920 Piła
tel. 067 351 26 26