Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział w Pile

Konferencja

14.05.2014 - opracowała Urszula Lipińska

W dniu 22 maja 2014 roku w Goraju odbędzie się konferencja poświęcona problemowi stresu w pracy organizowana przez CIOP - Państwowy Instytut Badawczy i OSPSBHP o/ Piła.
Zapraszamy do uczestnictwa. Szczegóły w załącznikach.
Zarząd oddziału w Pile.

Zebranie

18.04.2014 - opracowała Urszula Lipińska

Zarząd OSPSBHP oddziału w Pile organizuje kwartalne spotkanie robocze wszystkich członków. Spotkanie odbędzie się w dniu 28 marca 2014 roku o godz. 14:00 w sali Powiatowego Centrum Edukacji przy ulicy Ceglanej w Pile.
Temat przewodni spotkania: Normy i standardy jakości dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Przedstawiony zostanie plan pracy na rok 2014, omówione zostaną sprawy bieżące dotyczące oddziału oraz przedstawione sprawozdania z działalności stowarzyszenia za rok ubiegły.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników
Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Oddział w Pile
ul. Kossaka 118
64-920 Piła
tel. 067 351 26 26