O nas

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Pile

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oddział w Pile został założony w dniu 10 kwietnia 1998 roku. W chwili jego powstawania, deklaracje członkowskie złożyło 21 pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Założycielem
i pierwszym prezesem OSPSBHP oddziału w Pile był kolega Daniel Jaroszewski, który sprawował tę funkcję przez trzy kadencje. Obecnie oddział pilski zrzesza 72 członków. Funkcję prezesa oddziału od 2010 roku sprawuje kol. Zygmunt Jeliński.
Oddział nasz obejmuje swoim działaniem region pilski: teren powiatu pilskiego, chodzieskiego, złotowskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, wyrzyskiego i wałeckiego. Siedziba oddziału od początku działalności mieści się w Pile.

Działamy w oparciu o Statut Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Cele Stowarzyszenia:

 - tworzenie organizacyjnych, prawnych i funkcjonalnych warunków dla integracji pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy,

 - reprezentacja i obrona interesów zawodowych i społeczno-prawnych członków Stowarzyszenia,

 - popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny prac,

 -  wyrażanie opinii w sprawach dotyczących nowych rozwiązań prawno-organizacyjnych związanych z bhp,

  -  dbałość o zachowanie godności pracownika służby bhp oraz doskonalenia umiejętności
i wiedzy członków.

Aby realizować wyżej wymienione cele organizujemy systematycznie, raz na kwartał spotkania robocze wszystkich członków z przedstawicielami kontroli i nadzoru nad warunkami pracy: PIP, PIS, UDT, ZUS, CIOP. W ramach tych spotkań odbywają się szkolenia, warsztaty, dyskusje dotyczące zmian w przepisach z zakresu prawa pracy
i z dziedziny bhp. Co roku odbywa się kilkudniowe seminarium szkoleniowe w atrakcyjnych miejscowościach w kraju i za granicą. Organizujemy również spotkania okolicznościowe, jubileusze, noworoczne oraz obchody rocznicowe i dla upamiętnienia np. ofiar wypadków przy pracy. Prowadzimy szkolenia dla pracowników służby bhp i dla pracodawców, w tym szkolenia branżowe, organizujemy konferencje o zasięgu wojewódzkim i krajowym. Przygotowujemy i przeprowadzamy konkursy wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Szczegółowe relacje ze spotkań, szkoleń, wyjazdów członków naszego oddziału zamieszczane są chronologicznie w zakładce „Wydarzenia”.
   

 Chcesz wiedzieć więcej na temat naszej działalności? Zapraszamy na najbliższe spotkanie.
O terminie i miejscu spotkania informujemy w zakładce „Aktualności".


Zapraszamy do współpracy
Zarząd OSPSBHP oddział w Pile