Zarząd

W zarządzie naszego odziału zasiadają: 

ZARZĄD ODDZIAŁU

PREZES

Zygmunt Jeliński
tel. 509 159 954
email: pila@ospsbhp.pl

V-CE PREZES

Lipińska Urszula​

SEKRETARZ

 Fertikowska Kamila

SKARBNIK

Angelika  Kopyciak

CZŁONEK ZARZĄDU 

Grodzka Barbara

 

KOMISJA REWIZYJNA

PRZEWODNICZĄCY

Klag Piotr

CZŁONEK

Hypszer Katarzyna

CZŁONEK

Sobień Stanisław

 

SĄD KOLEŻENSKI

PRZEWODNICZĄCY

Turowska Dorota

CZŁONEK

Feliczek Mirosława

CZŁONEK

Szulc Przemysław