ZAPRASZAMY W NASZE SZEREGI

 

Wstępując do nas zwiększasz szansę rozwoju własnego warsztatu pracy.

WYMAGANIA

Aby zostać członkiem zwyczajnym OSPSBHP wystarczy:

  • posiadać obywatelstwo polskie,
  • spełniać obowiązujące wymagania kwalifikacyjne dla pracowników służby BHP( patrz: Dz. U. z 1997 r. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.),
  • posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  • uiścić opłatę wpisową i płacić składki członkowskie w wysokości 10,- zł miesięcznie( płatnez góry za pół roku lub za rok, 25 zł + 10 zł x ilość miesięcy ),
  • aktywnie uczestniczyć w spotkaniach Stowarzyszeniach,
  • przesłać wypełnioną deklarację członkowską wraz z ksero posiadanych kwalifikacji spełniającej wymogi służb bhp na adres e-mail: pila@ospsbhp.pl  lub jelinskiz@poczta.onet.pl .


wpisowe i składki płacimy na konto:
OSPSBHP Oddział Piła

ul. Kossaka 118

64-920 Piła

           NIP: 7642688929

           REGON: 369567749

           KRS: 0000720264

KONTO:  33175000120000000038948307

 O zmianach istotnych, w szczególności takich jak zmiana nazwiska czy adresu zamieszkania Członka Stowarzyszenia, prosimy poinformować

 

Deklaracja