Zebranie online OSPSBHP o/Piła

Zebranie online OSPSBHP o/Piła

W dniu 26.06.2020r Zarząd Oddziału organizuje zebranie-szkolenie on-line. Temat: "Nowelizacja krajowych przepisów prawa w zakresie czynników rakotwórczych w środowisku pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1117, z późn. zm.)".Prowadząca Pani Patrycja Kalinowska - BIOSAN.

Aby uczestniczyć proszę zgłosić swój udział wysyłając wiadomość z deklaracja udziału na adres pila@ospsbhp.pl do 22.06.2020.

Na podstawie zgłoszenia otrzymacie Państwo dane dostępowe, dodatkowo otrzymacie też materiały dotyczące tematyki szkolenia przygotowane przez prowadzącego.