Zebranie członków OSPSBHP Oddział w Pile

Zebranie członków OSPSBHP Oddział w Pile

Serdecznie zapraszamy członków OSPSBHP Oddział w Pile na zebranie, które odbędzie się w Sali Uniwersytetu Oświatowego w Pile  przy  ul. Kossaka 118 w dniu 31.01.2020r.o godz. 14.00...Tematyka zebrania dotyczy sprawozdania z działalności OSPSBHP Oddział w Pile w roku 2019 oraz planów działania na rok 2020.

z poważaniem

Zygmunt Jeliński
Prezes Zarządu
OSPSBHP Oddział w Pile