Zebranie członków OSPSBHP Oddział Piła

Zebranie  członków OSPSBHP Oddział Piła

Serdecznie zapraszamy członków OSPSBHP Oddział w Pile na zebranie, które odbędzie się w Sali Uniwersytetu Oświatowego w Pile  przy  ul. Kossaka. w dniu 31.05.2019r.o godz. 14.00.Tematyka zebrania dotyczy spraw wewnątrzorganizacyjnych naszego oddziału.

z poważaniem

Zygmunt Jeliński
Prezes Zarządu
OSPSBHP Oddział w Pile