Zaproszenie do udziału w webinarium „Bezpieczne warunki pracy w czasie zagrożenia epidemicznego COVID-19 w zderzeniu z obowiązującymi przepisami prawa”

Zaproszenie do udziału w webinarium „Bezpieczne warunki pracy w czasie zagrożenia epidemicznego COVID-19 w zderzeniu z obowiązującymi przepisami prawa”

W imieniu Zarządu OSPSBHP o/Piła  serdecznie zapraszam do udziału w bezpłatnym webinarium on-line pn. „Bezpieczne warunki pracy w czasie zagrożenia epidemicznego COVID-19 w zderzeniu z obowiązującymi przepisami prawa”...Wydarzenie organizowane przez nasz oddział we współpracy z Panią Patrycją Żarską - Cynk specjalistą ds zgodności z RODO w kancelarii LAWBERRY Pietrzyk i Partnerzy, Radcowie Prawni sp. p., doświadczonego Inspektora Ochrony Danych Powiatowych Stacji Sanitarnych w naszym regionie. 

Webinarium odbędzie się 4 grudnia 2020 r. (piatek) w godzinach od 16.00  do 18.00.

Deklaracje udziału proszę zgłaszać bezpośrednio na adres e-mail organizatora webinarium na adres pila@ospsbhp.pl w terminie do 3 grudnia do godziny 20.00.
Otrzymacie Państwo link do platformy ZOOM, na której odbędzie się spotkanie.

Wspólnie z moderatorem spotkania Panią Patrycją Żarską-Cynk - specjalistą ds. ochrony danych osobowych, podejmiemy dyskusję na temat rozwiązań organizacyjnych stosowanych w zakładach pracy w związku z zagrożeniem epidemicznym COVID-19. Tematyka poniżej:

1. Przepisy prawa i akty wykonawcze dot. zagrożenia epidemią COVID 19 - formalne i nieformalne źródła prawa.

2. Noszenie maseczek w zakładach pracy po nowelizacji rozporządzenia 28.10.2020, historia 2-ch art. 48a w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

3. Standardowe dokumenty dot. organizacji pracy z uwzględnieniem zagrożenia COVID 19:
--Regulamin pracy stacjonarnej w czasie epidemii
--Regulamin pracy zdalnej
--Zasady bezpieczeństw teleinformatycznego w pracy zdalnej
--Procedura postepowania w razie wykrycia zagrożenia wśród pracowników.

4. Przetwarzanie danych osobowych personelu w sprawach COVID-19 [co pracodawca może a co musi ze względu na RODO] ujęcie z perspektywy Europejskiej Rady Ochrony Danych Osobowych i Urzędu Ochrony Danych Osobowych

5. Odpowiedzialność wykroczeniowa i karna z tyt. naruszenia obowiązków bhp a ujawnianie danych osobowych osoby zakażonej lub przebywającej w kwarantannie. Stanowisko UODO i Rzecznika Praw Obywatelskich. Stanowiska innych organów EU i wpływ tych stanowisk na przyjęte procedury w zakładach o strukturze międzynarodowej.

6. Ograniczanie ryzyka zakażenia na stanowiskach pracy w praktyce:
--Zlecanie wykonywania testów na covid-19 przez pracodawcę.
--Zbieranie informacji dot. COVID-19 w formie ankiet, list obecności.
--Pomiar temperatury pracowników i osób trzecich.

7. Obowiązki i prawa pracownika w kwarantannie, izolacji.

8. Działania Sanepidu i obiegu informacji o kwarantannie/izolacji w zakładzie pracy [co pracodawca może a co musi zrobić] par. 207 i 209 KP.

9. Informowanie klientów i kontrahentów o wykryciu ognisko zakażenia na terenie zakładu pracy.

Po każdym punkcie przewidziana jest dyskusja na temat Państwa doświadczeń w związku z omawianą tematyką.

serdecznie zapraszam,

Zygmunt Jeliński
Prezes Zarządu
OSPSBHP Oddział w Pile