Szkolenie na temat radzenia sobie ze stresem

Pracownicy Spółki „COPAL” w Trzciance wzięli udział w programie profilaktycznym Państwowej Inspekcji Pracy „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy”. Celem programu jest ograniczanie zagrożeń psychospołecznych w zakładach pracy.


Pracownicy Spółki „COPAL” w Trzciance wzięli udział w programie profilaktycznym Państwowej Inspekcji Pracy  „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy”. Celem programu jest ograniczanie zagrożeń psychospołecznych w zakładach pracy.

09.08.2022r. na terenie Spółki „COPAL” Pani Joanna Budzyńska-Jędraszczyk starszy inspektor pracy – specjalista z Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy oraz Pani Marzena Kościelniak psycholog, przeprowadziły szkolenie na temat „Radzenia sobie ze stresem”.
W szkoleniu uczestniczyło 20-stu pracowników Spółki „COPAL”. Pracownicy zatrudnieni są  na stanowiskach kierowniczych, pełnią funkcje szefów wydziałów, kierowników, brygadzistów i na co dzień kierują zespołami ludzi. 
Zagrożenia psychospołeczne, to główny czynnik zawodowy, obciążający tę grupę pracowników. Sytuacje konfliktowe, terminowość prac, odpowiedzialność prawna, finansowa a czasami także karna, w znacznym stopniu obciążają psychicznie i emocjonalnie. 
Długotrwały stres przyczynia się do chorób, systematycznie obniża jakość życia i wydajność zawodową, w końcu przyczynia się do tak zwanego „wypalenia zawodowego”. 
Czym jest stres, jak sobie radzić w świecie coraz większej ilości bodźców, nieustającej dyspozycyjności, coraz krótszych terminów, coraz szybciej zmieniającej się sytuacji zawodowej, społecznej, gospodarczej? Jak pracować w zespołach i zarządzać nimi w sposób efektywny, jak tworzyć pozytywną atmosferę i jak radzić sobie z obciążeniem psychospołecznym w pracy, wreszcie jakie są mechanizmy biologiczne i fizjologiczne stresu i jak skutecznie oraz szybko rozładować napięcia – to główne zagadnienia szkolenia. 
Szkolenie oprócz części teoretycznej zawierało także moduł praktyczny. W formie wspólnych ćwiczeń, pod kierunkiem psycholog Pani Marzeny Kościelniak, pracownicy mogli poznać kilka prostych ale bardzo przydatnych metod ustalania priorytetów oraz identyfikacji czynników stresogennych. 
Uczestnicy szkolenia otrzymali także poradniki „Stres w pracy” autorstwa Agnieszki Kaszubskiej (publikacja Państwowej Inspekcji Pracy) oraz płyty z zestawem ćwiczeń relaksacyjnych.

Agnieszka Kęcińska – Stypułkowska 
OSPSBHP  Oddział Piła