Szkolenie Behapowców w Pile

Szkolenie Behapowców w Pile

Zarząd OSPSBHP oddziału w Pile zorganizował w dniu 25.10.2019r. spotkanie
członków oddziału, na którym przedstawiciel Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Pile Pani Katarzyna Derezińska przeprowadziła szkolenie na temat
"Choroby zawodowe - ochrona układu mięśniowo szkieletowego", „Ergonomia pracy" oraz "Mniej dźwigaj".Prelegentka omówiła obowiązujące przepisy prawne w zakresie chorób zawodowych oraz procedury postępowania w przypadku zgłoszenia podejrzenia lub wystąpienia choroby zawodowej.

W temacie ergonomii pracy zostały przedstawione zasady prawidłowej organizacji stanowisk pracy zgodnie z zasadami ergonomii i wyposażenie przykładowych stanowisk pracy z uwzględnieniem ergonomicznych elementów mebli biurowych, narzędzi, maszyn i urządzeń.

Podczas omówienia trzeciego tematu szkolenia uczestnicy mieli okazję przypomnieć sobie zasady prawidłowego podnoszenia, przenoszenia i transportu ręcznego ładunków, dopuszczalne normy dźwigania i konieczność stosowania sprzętów pomocniczych.
Zawsze należy korzystać z możliwości nowoczesnych rozwiązań technicznych i ułatwiać sobie pracę, po to by chronić nasze zdrowie a zwłaszcza oszczędzać kręgosłup.

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali zaświadczenia o odbytym szkoleniu.

 

Piła, dnia 25.10.2019r.

Urszula Lipińska – vice prezes oddziału OSPSBHP w Pile