Sprawozdanie ze szkolenia w dniu 09.12.2022r.

W dniu 09.12.2022r. w sali Uniwersytetu Oświatowego w Pile odbyło się szkolenie dla członków i sympatyków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oddział w Pile. W spotkaniu uczestniczyły 23 osoby – członkowie OSPS BHP o/Piła i inne osoby spoza stowarzyszenia.


Piła, dnia 09.12.2022r.

 

Sprawozdanie ze szkolenia w dniu 09.12.2022r.

 

              W dniu 09.12.2022r. w sali Uniwersytetu Oświatowego w Pile odbyło się szkolenie
dla członków i sympatyków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oddział w Pile. W spotkaniu uczestniczyły 23 osoby – członkowie OSPS BHP o/Piła i inne osoby  spoza stowarzyszenia.

Temat szkolenia: Karna lub wykroczeniowa odpowiedzialność pracownika służby
BHP- okiem biegłego.

Prowadzący: mgr inż. Marcin Kosicki – Główny specjalista ds. BHP, Ekspert
ds. Bezpieczeństwa Przemysłowego, Trener, Wykładowca, Rzeczoznawca, Biegły Sądowy, Biegły Skarbowy.

Szkolenie rozpoczął Prezes Zarządu oddziału OSPS BHP kol. Zygmunt Jeliński witając prowadzącego i uczestników spotkania.

Prowadzący szkolenie omówił  kilka bardzo ważnych tematów w trakcie szkolenia. Jako pierwszy przedstawił temat: BHP w podmiocie  lub przedsiębiorstwie, odpowiedzialność bezpośrednia i pośrednia BHP-owca przed pracodawcą, odpowiedzialność BHP-owca przed organami procesowymi.

Jako drugi temat prelegent zaprezentował: Rola i obowiązki oraz odpowiedzialność służby BHP - odpowiedzialność dyscyplinarna, odpowiedzialność wykroczeniowa
i odpowiedzialność karna.  

Kolejnym omawianym przez wykładowcę tematem były: Sankcje prawne - zaniechanie wykonania, nieprawidłowe wykonanie zadań służby BHP, aktualne orzecznictwo oraz przykłady z sal sądowych.

Po przedstawieniu prezentacji multimedialnej i omówieniu poszczególnych zagadnień zgodnie z wymienionymi tematami szkoleń, uczestnicy szkolenia przeszli do dyskusji. Zadawano dużo pytań prelegentowi, wyjaśniono wiele wątpliwości. Szkolenie wzbudziło żywe zainteresowanie i spowodowało silne zangażowanie osób uczestniczących w szkoleniu
w tematykę poruszaną przez prowadzącego.  

Opracowała:

Urszula Lipińska – vice prezes