Spotkanie szkoleniowe członków OSPSBHP o/Piła

Spotkanie szkoleniowe członków OSPSBHP o/Piła

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oddział w Pile organizuje spotkanie wszystkich członków w dniu 27.03.2020 r. o godz. 14:00 w sali Uniwersytetu Oświatowego przy ul. Kossaka 118 w Pile (zgodnie z planem pracy na 2020r.)...W trakcie spotkania odbędzie się szkolenie przeprowadzone przez przedstawiciela Urzędu Dozoru Technicznego w Poznaniu na temat zmiany przepisów:

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw
i modernizacji urządzeń transportu bliskiego
.

Zaplanowano omówienie Rozporządzenia w zakresie następujących zagadnień:
1. Czym jest resurs?
2. Jak obliczyć resurs UTB?
3. Jak dźwignica osiąga resurs?
4. Kontrola stopnia wykorzystania resursu wybranych UTB.
5. Kto jest upoważniony do wykonania granicznych parametrów umożliwiającą ocenę i diagnozę stanu technicznego dźwignic?
 

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu

Zarząd OSPSBHP Oddział w Pile