"Służba BHP - najlepszy doradca pracodawcy" konkurs - czerwiec 2020

"Służba BHP - najlepszy doradca pracodawcy" konkurs - czerwiec 2020

Na początku czerwca 2020 informowaliśmy wszystkich członków OSPSBHP o/Piła o konkursie ogłoszonym przez ZG OSPSBHP "Służba BHP - najlepszy doradca pracodawcy". Zachęcamy do zgłoszania swego udziału do Zarządu Oddziału na adres e-mail: pila@ospsbhp.pl do końca czerwca 2020r.Organizatorem Konkursu jest OSPSBHP a Partnerem PIP.

Celem konkursu jest promowanie najbardziej zaangażowanych przedstawicieli służby bhp – zarówno zatrudnionych w zakładach pracy, jak również świadczących doradztwo bhp w charakterze specjalisty spoza zakładu pracy. W konkursie nagradzane będą szczególnie wartościowe, zasługujące na wyróżnienie dokonania przedstawicieli służby bhp, którzy poprzez swoją pracę i doradztwo pracodawcy przyczyniają się do kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, budowania kultury bezpieczeństwa, a przede wszystkim do ograniczania liczby wypadków i chorób zawodowych w zakładach pracy.

Do konkursu mogą przystąpić przedstawiciele służby bhp (pracownicy służby bhp zatrudnieni w zakładzie pracy i osoby realizujące zadania tej służby, jako specjaliści spoza zakładu pracy), którzy zostaną zgłoszeni przez:

  • oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP,
  • organizację pracodawców, związek zawodowy, organizację społeczną działającą na rzecz ochrony pracy,
  • pracowników służby bhp zatrudnionych w zakładzie pracy i osoby realizujące zadania tej służby, jako specjaliści spoza zakładu pracy, 4) Zgłoszenia wysyłamy na pocztę e-mail pila@ospsbhp.pl w terminie do 30.06.2020r.

Warunkiem udziału jest wypełnienie załącznika nr 1 i 2 Regulaminu oraz dołączenie dodatkowych materiałów np. opisu, zdjęć, prezentacji uwzględniających istotne dokonania kandydata w zakresie bezpieczeństwa pracy (wersja elektroniczna)

Konkurs "Służba BHP - najlepszy doradca pracodawcy" został objęty Patronatem Medialnym przez Atest. Ochrona Pracy.

Szczegóły oraz dokumetacja konkursowa znajduje się TUTAJ