Seminarium wyjazdowe 21-25.09.2022

W dniach 21-25.09.2022 r. odbyło się we Wrocławiu seminarium szkoleniowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zorganizowane przez Zarząd OSPS BHP oddziału w Pile. W szkoleniach uczestniczyli członkowie oddziału oraz osoby niezrzeszone.


Seminarium we Wrocławiu

W dniach 21-25.09.2022 r. odbyło się we Wrocławiu seminarium szkoleniowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zorganizowane przez Zarząd OSPS BHP oddziału w Pile. W szkoleniach uczestniczyli członkowie oddziału oraz osoby niezrzeszone.

Liczba uczestników seminarium - 19.

Poszczególne bloki tematyczne poprowadzili  przedstawiciele Inspektoratu Okręgowego Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu:

Pani Anna Łeszkiw - Starszy Inspektor Pracy - zaznajomiła uczestników szkolenia z okolicznościami oraz przyczynami charakterystycznych wypadków przy pracy. Omówione zostały wypadki o bardzo nietypowym przebiegu, zaistniałe na terenie działania PIP we Wrocławiu. Drugim tematem były statystyki wypadkowe.  Istota informacji dotyczących wypadków, zawartych w Statystycznej Karcie Wypadku. Pan Arkadiusz Dybek - Starszy Inspektor Pracy - główny specjalista poprowadził szkolenie na temat dostosowania maszyn do wymogów unijnych. Zapoznał uczestników z obowiązującymi regulacjami prawnymi w tym zakresie: Dyrektywy maszynowe UE i Rozporządzenia krajowe. Pan Marek Choczaj - Starszy Inspektor Pracy  
omówił najnowsze zmiany w przepisach Kodeksu Pracy, które dopiero zostaną wprowadzone w życie i będą obowiązywały od listopada 2022 r. i od stycznia 2023 r.

W trakcie seminarium behapowcy mieli okazję przypomnieć sobie zasady Pierwszej Pomocy. Szkolenie poprowadził ratownik medyczny Pan Stanisław Jarosz – członek naszego oddziału.         

Z ciekawą ofertą wystąpili przedstawiciele FIRMY Ignanto S.C. zajmującej się dystrybucją odzieży i obuwia roboczego i ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej. Pan Roman Michał zaprezentował różne rodzaje obuwia, przeznaczonego do pracy w bardzo zróżnicowanych warunkach.  Pan  Patryk z kolei przedstawił oferty nowoczesnych środków ochrony dróg oddechowych z systemem dostarczana powietrza. Obie oferty wzbudziły duże zainteresowanie.

Rozmowom nie było końca: dyskusje, wymiana poglądów, dzielenie się doświadczeniem
i nawiązywanie kontaktów – to było nam potrzebne.

 

Piła, wrzesień 2022 roku

Opracowała:  Urszula Lipińska