Relacja ze spotkania członków OSPSBHP w Pile w dniu 26.04.2019r.

Relacja ze spotkania członków OSPSBHP w Pile w dniu 26.04.2019r.

Dzień 28 kwiecień obchodzony jest jako Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy oraz Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych, z tej okazji OSPSBHP Oddział w Pile zorganizowało, w dniu 26.04.2019r. Seminarium nt. Wypadków przy Pracy, które odbyło się Powiatowym Centrum Edukacji w Pile przy. ul. Ceglanej...Seminarium rozpoczęło się o godzinie 11.00 prelekcją Pani Katarzyny Nowaczyk Naczelnik Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych w ZUS Oddział w Pile, która omówiła dokumentację powypadkową trafiającą do ZUS oraz najczęściej występujące w niej błędy.

Kolejnym prelegentem był Pan Piotr Kin Inspektor Pracy z Państwowej Inspekcji Pracy. Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu, Oddziału w Pile. Pan Inspektor przedstawił statystyki dotyczące wypadków zarówno ciężkich jak i śmiertelnych przy pracy za rok 2018 i pierwszego kwartału 2019r. oraz omówił najczęstsze przyczyny wypadków przy pracy. Pan Inspektor zwrócił uwagę jak prawidłowo należy prowadzić całe  postępowanie powypadkowe.

O godzinie 14.30 nastąpiło złożenie wiązanek kwiatów przy tablicy upamiętniającej ofiary wypadków przy pracy znajdującej się na terenie Powiatowego Centrum Edukacji w Pile przy. ul. Ceglanej. Wiązanki złożyły delegacje: OSPSBHP Odział w Piła, ZUS Odział w Pile, Państwowej Inspekcji Pracy. Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu. Oddziału w Pile, oraz Powiatowego Centrum Edukacji w Pile.

OSPSBHP Odział Piła składa serdeczne podziękowania za pomoc w zorganizowaniu seminarium: Powiatowemu Centrum Edukacji w Pile, Inspekcji Pracy Okręgowemu Inspektoratowi Pracy w Poznaniu Oddziałowi w Pile, ZUS Oddział w Pile jak również wszystkim członkom OSPSBHP Oddziału w Pile, którzy zaangażowali się w organizacje seminarium.