Profilaktyczne badania lekarskie, szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - stanowisko PIP

Profilaktyczne badania lekarskie, szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy -  stanowisko PIP

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568) utraciło moc stanowisko Głównego Inspektora Pracy z dnia 23 marca 2020 r. w zakresie obowiązku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie...W stanowisku podsumowano również rekomendacje dotyczące obowiązku terminowego przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązują nadal, w tym, jak w rozmowie telefonicznej potwierdził nam pracownik PIP, stanowisko GIP z dnia 16.03,2020 o dopuszczeniu szkoleń okresowych z bhp dla stanowisk robotniczych metodą samokształcenia kierowanego. Egzamin w tych przypadkach należy przeprowadzić zaraz po odwołaniu pandemii.

W załączeniu znajdziecie Państwo stanowisko Głównego Inspektora Pracy z dnia 1 kwietnia 2020 r. oraz przygotwany przez naszą koleżankę wyciąg z ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568)

Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej zarówno Państwowej Inspekcji Pracy, jak i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Dołączamy się do apelu Głównego Inspektora Pracy o zwrócenie szczególnej uwagi na te miejsca i stanowiska pracy, na których występuje szczególnie duże ryzyko wystąpienia wypadku przy pracy, by pracownicy wykonujący swoje zadania, pomimo epidemii, mogli bezpiecznie i w zdrowiu wrócić do swoich rodzin i domów.

z życzeniami zdrowia
w tych trudnych czasach

Zygmynt Jeliński

Prezes Zarządu
OSPSBHP Oddział w Pile