Informacja do członków Odziału OSPSBHP w Pile

Informacja do członków Odziału OSPSBHP w Pile

Do wszystkich członków Oddziału OSPSBHP w Pile, w związku z dezinformacjami dotyczącymi warsztatów organizowanych w ramach działalności Statutowej, Zarząd Oddziału OSPSBHP w Pile kieruje pismo, którego treść publikujemy w załączeniu.Treść pisma znajduje się TUTUAJ.