Podziękowania Państwowej Inspekcji Pracy

Podziękowania za wieloletnią współpracę dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP oddział w Pile.


25 listopada 2021 r. w siedzibie oddziału Pańswowej Inspekcji Pracy w Pile  wręczono podziękowanie

dla naszego oddziału za wieloletnią współpracę na rzecz bezpieczeństwa w pracy w ramach

"WIELKOPOLSKIEJ STRATEGII OGRANICZANIA ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH 2013-2020"

Podziękowanie wręczył Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu Paweł Ciemny.