Walne Zebranie OSPSBHP O/Piła

2019-03-25

W dniu 01.02.2019r. odbyło się Walne Zebranie Oddziału. W zebraniu uczestniczyło 35 osób z 49 członków oddziału Stowarzyszenia. Podsumowano czteroletni okres pracy Oddziału...

W dniu 01.02.2019r. odbyło się Walne Zebranie Oddziału. W zebraniu uczestniczyło 35 osób z 49 członków oddziału Stowarzyszenia. Podsumowano czteroletni okres pracy oddziału. Następnie przystąpiono do wyboru nowych władz oddziału. W tajnym głosowaniu wybrano nowe władze oddziału: 

Zarząd Oddziału:

 • Prezes                         Jeliński Zygmunt
 • Viceprezes                   Lipińska Urszula
 • Sekretarz                     Fertikowska Kamila
 • Skarbnik                      Kopyciak Angelika
 • Członek                       Grodzka Barbara

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący           Klag Piotr
 • Członek                        Hypszer Katarzyna
 • Członek                        Sobień Stanisław

Sąd Koleżeński:

 • Przewodnicząca         Turowska Dorota
 • Członek                       Feliczek Mirosława
 • Członek                       Szulc Przemysław

Ostatnim akcentem był wybór delegata na Zjazd OSPSBHP, który odbędzie się w Toruniu ( maj 2019r.). Został nim kol. Zygmunt Jelińśki.